Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW

Zmiany regulaminowe w zasadach wędkowania w 2013 roku

Przepisy PZW | 2013-01-21 | Publikujący: Koło PZW nr 102 Żory

Zmiany regulaminowe w zasadach wędkowania obowiązujące na wodach   ogólnodostępnych Okręgu PZW Katowice:                                                                                                                                         

I.    Na wodach Okręgu Katowice obowiązuje:                                        


· roczny limit połowu ryb  w ilości 35 szt. łącznie dla następujących  gatunków  ryb: karp, lin, węgorz, szczupak, sandacz, pstrąg potokowy.

·      dobowy limit: szczupak, sandacz -  2 szt. łącznie,

·      zakaz podmiany ryb złowionych i przetrzymywanych w siatkach,

·      ryby nie przeznaczone do zabrania należy wypuścić od razu, bez przetrzymywania w siatkach,

·      utrzymanie stanowiska wędkarskiego w czystości w promieniu 5 m bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu,

·      zakaz połowu z wysp.

 

II. Na wodach nizinnych Okręgu Katowice dopuszcza się wędkowanie ze   środków  pływających na zbiornikach:

      
Pogoria I nr 001,  Pogoria III nr 002,  Przeczyce nr 004,  Łąka nr 005,  Dzierżno nr 006,  

Dziećkowice nr 009,  Chechło-Nakło nr 010, Chechło k/Chrzanowa nr 012,        Morawa  nr 303,  Nieboczowy nr 601, Brzezie nr 642, Odra I, III w polderze nr 007, Buków I , II nr  008, Roszków Bobrowy nr 607, Roszków nr 627.

 

III.  Na wodach nizinnych Okręgu Katowice dopuszcza się wędkowanie ze

środków  pływających znajdujących się wyłączniena rybaczówkach przy zbiornikach:

Pławniowice nr 003, Paprocany nr 013,  Kozłowa Góra nr 014, Przystań nr 404.

 

IV.  Na wodach nizinnych Okręgu Katowice dopuszcza się wywóz zanęt i przynęt  ze środków pływających na zbiornikach wymienionych w pkt. II i III. w porze od zmierzchu do świtu licząc jedną godzinę przed zachodem słońca i jedną godzinę przed wschodem słońca o ile nie zabrania tego regulamin zbiornika. Na pozostałych wodach dopuszcza sięwywóz zanęt i przynęt tzw. modelami pływającymi przez całą dobę o ile nie zabrania tego regulamin zbiornika.

 

V.  Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na zbiornikach:

·  Pogoria III nr 002 - wymiar ochronny  karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

·  Przeczyce nr 004  - okres ochronny  szczupaka i sandacza od 01.01. do 31.05., 

     zakaz spinningowania w okresie od 01.01. do 31.05, zakaz połowu na żywe i martwe  ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05
     ., całkowity zakaz wędkowania

     z wyspy oraz  połowu na tzw. „koguta" uzbrojonego w hak o więcej niż jednym    ostrzu, wymiar ochronny okonia do 20 cm  z wyjątkiem zorganizowanych spinningowych zawodów  wędkarskich  rozgrywanych na tzw.  żywej rybie , podczas których obowiązuje  odmienny regulamin połowu.

· Buków I , II nr 008 - wymiar ochronny  karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

· Chechło Nakło nr 010 - obowiązuje:

- regulamin korzystania ze zbiornika ustanowiony przez GOSIR Świerklaniec,

- ograniczenie stosowania zanęty w ilości do 2 kg na 1 wędkarza na 1 dzień wędkowania za wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich,

· Sosina nr 011  - wymiar ochronny   karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

· Chechło k/Chrzanowa nr 012  - w okresie od 01.06. do 30.09. ograniczenie stosowania zanęty w ilości do 2 kg na 1 wędkarza na 1 dzień wędkowania,
· Paprocany nr 013 - obowiązuje:

- zakaz zabierania karpi powyżej 65 cm,                  

- zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części od 01.01 do 30.04,

- zakaz wędkowania w nocy od zmierzchu do świtu  na brzegu południowym  tj. od ośrodka MOSIR do użytku ekologicznego w Promnicach,

 wymiar ochronny: okoń do 20 cm, sandacz do 50 cm oraz powyżej 85 cm, szczupak do 50 cm oraz powyżej 90 cm, sum do 70 cm oraz od 150 ÷ 190 cm,

· Paprocany nr 013 i Dziećkowice nr 009 - obowiązuje regulamin łowiska ustanowiony przez właściciela wody.

· Kozłowa Góra nr 014 - okres ochronny  szczupaka i sandacza od 01.01. do 31.05.

 zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05., zakaz połowu na tzw. „koguta" uzbrojonego w hak  o więcej niż jednym ostrzu,  limit połowu okonia do 10 szt./dobę oraz zakaz spinningowania w okresie  od 01.01.-31.05.

· Mitręga nr 101 - wymiar ochronny karpia  do 30 cm i powyżej 65 cm, wymiar ochronny lina 30 cm.

· Zbiornik Wolbromski nr 206 - okres ochronny  szczupaka od 01.01. do 31.05.,

zakaz spinningowania w okresie od 01.01. do 31.05, zakaz połowu na żywe i martwe 

ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05.,

· Gliniok nr 301 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm , zakaz wędkowania na odcinku linii brzegowej tzw. "krótki cypel" od dnia 01.10. do dnia  31.12.,

· Balaton nr 308 - obowiązuje zakaz wywożenia zanęt i przynęt oraz wędkowania brodząc,

· Smug nr 312 i Leśny nr 316  - okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05.

· Maroko nr 402 - zakaz wędkowania w porze nocnej od zmierzchu do świtu na brzegu przyległym do rzeki Rawy.

· Przystań nr 404 - zakaz wędkowania w porze nocnej, zakaz spinningowania z brzegu, wędkowanie od świtu do godz.11ºº w niedziele i święta, łowienie ryb tylko  z  wyznaczonych miejsc oznaczonych cyfrą „O" z wyłączeniem brzegu stawu od strony Stadionu Śląskiego.

· Barbara nr 411- obowiązuje ograniczenie stosowania zanęty w ilości do 2 kg na 1 wędkarza na 1 dzień wędkowania, za wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich,

· Kasia nr 514,  Skała nr 534 - dobowy limit  karpia - 2 szt.

   limit  dobowy  karasia - 5 kg,

· Pacwowe I nr 513 i Pacwowe II nr 516 - wymiar ochronny lina do 30 cm,

· Nieboczowy nr 601 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

· Siedliska nr 603 - obowiązuje wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

· Paruszowiec nr 608  - zakaz wędkowania w porze nocnej od godz. 23 do godz. 5.00, dzienny limit połowu leszcza - 5 szt./dobę

· Gzel nr 613 - wyłączony z wędkowania odcinek brzegu od strony ulicy Gzelskiej,

· Papierok nr 617 - limit dobowy leszcza  do 10 szt.

· Sudół nr 619,  Brzezie nr 642,  Studzienna nr 655   - zakaz połowu ryb drapieżnych tylko po jesiennym zarybieniu (rybami drapieżnymi)  na danym zbiorniku  od 15.10. do 31.12., wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej  65 cm,

· Łęgoń nr 624 - obowiązuje zakaz połowu od strony stawów hodowlanych i wyspy, zakaz używania sprzętu pływającego za wyjątkiem tzw. modeli, limit dobowy jazia do 3 szt., karasia do 5 kg. wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

· Szachta nr 641  -limit dobowy  karpia - 2 szt.,   leszcza  - 3 szt., karasia  - 10 szt.,

· Śmieszek nr 648- obowiązuje regulamin łowiska, wyłączony z wędkowania odcinek brzegu od strony ulicy Rybna oraz okresowo odcinek brzegu, na którym znajduje się plaża.

· Srebrniok nr 656 - obowiązuje limit połowu leszcza do 5 szt. i jazia do 3 szt. na dobę, wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

· Dzierżno Duże nr 713  -obowiązuje wymiar ochronny dla karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

· Bezchlebie nr 715,  wymiar ochronny dla karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

· Stawy Halemba nr 717- wymiar ochronny lina i jazia do 30 cm oraz limit dobowy jazia 3 szt., wymiar ochronny dla karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, okres ochronny  szczupaka od 01.01. do 31.05., zakaz połowu na żywe i martwe  ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05., zakaz połowu na przynęty sztuczne  w okresie od 01.01. do 31.05.,

· Wojskowy nr 719,  Powstańców Śl. nr 720,  Stawy Makoszowskie nr 723, Park Świerczewski nr 725,  Strzelnica nr 726,  Bocianie Gniazdo nr 734,  Płyty nr 735, Madejski nr 742  -  dobowy limit  jazia  - 3 szt.,  wymiar ochronny karpia do 30 cm  i od 65 cm,  lina do 30 cm, leszcza do 35 cm.    

VI.   Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na rzekach nizinnych:

· rzeka Wisła nr  029  z kanałem Dwory i dopływami nie wymienionymi w wykazie   - limit  połowu leszcza - 10 szt./ dobę,

· rzeka Wisła nr 030 - ustanawia się strefę ochronną całkowicie wyłączoną                  z amatorskiego połowu ryb w okresie od 1 stycznia do 31 marca na odcinku 100 m w górę oraz 200 m w dół od ujścia rz. Iłownicy (lewy i prawy brzeg rzeki).

· rzeka Pszczynka nr  031  od mostu drogowego DK nr 933 w m. Brzeźce do mostu drogowego przy ujściu rzeki Pszczynki do zbiornika, na drodze Brzeźce - Wisła Wielka   wprowadza się zakaz połowu ryb na przynęty sztuczne,

· rzeka Odra nr  033  wraz z Kanałem Ulgi w Raciborzu oraz dopływami z wyłączeniem rzeki Psiny - limit dobowy połowu leszcza - 10 szt.,

· rzeka Odra nr  033  wraz z Kanałem Ulgi w Raciborzu  oraz dopływami z wyłączeniem rzeki Psiny - w miejscowości Kędzierzyn Koźle-Rogi, od mostu drogowego drogi nr 408 do ujścia Kanału Gliwickiego, wyłącza się z wędkowania     w soboty i niedziele od 01.04. do 30.09.  lewy brzeg rzeki, patrząc z nurtem rzeki (za wyjątkiem zorganizowanych  i uzgodnionych z użytkownikiem, zawodów wędkarskich).

· rzeka Iłownica nr 045 - ustanawia się strefę ochronną całkowicie wyłączoną              z amatorskiego połowu ryb w okresie od 1 stycznia do 31 marca na odcinku od spustu z oczyszczalni ścieków do ujścia do rz. Wisły.

VII.  Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na wodach górskich:

-  Biała Przemsza nr 023  -  wymiar ochronny pstrąga potokowego do 30 cm oraz zakaz  spinningowania od   01.09.  do 31.01. Limit dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt..

Wprowadza się zakaz zabierania złowionych ryb oraz posiadania wcześniej złowionych ryb przy sobie na odcinku od jazu Elektrowni Wodnej w Okradzionowie przy ul. Białej Przemszy  do byłego mostu kolejowego w Sławkowie obecnie ścieżki rowerowej.

Ustanawia się strefę ochronną na której obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na odcinku 100 m w górę i 150 m w dół od ujścia strumieni komora 1 i 2 położonych w Sławkowie  przy ul. Olkuskiej.

Sztoła nr 024   - zakaz spinningowania  od 01.09. do 31.01.

Limit dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt.

Wymiar ochronny pstrąga potokowego 30 cm.

Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.01.

Ustanawia się strefę ochronną na której obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na odcinku od ogrodzenia przepompowni ( ujęcie wody) w Ryszce do ujścia do rz. Białej Przemszy.

Kanał Kopalni Piasku Szczakowa nr 026  - wymiar ochronny pstrąga potokowego          

   do  30 cm oraz zakaz  spinningowania od   01.09.  do 31.01  Limit dzienny połowu    pstrąga potokowego 2 szt.

- Drama nr 041 - limit dzienny połowu pstrąga potokowego 1 szt. całkowity zakaz wędkowania od 01.09 do 30.01.

- Biała nr 021 - na odcinku od źródeł do mostu przy ul. Gen. Andersa w Bielsku Białej        (obok Jednostki Wojskowej)  dopuszczono wędkowanie wyłącznie na przynęty muchowe uzbrojone w haki bezzadziorowe lub pozbawione zadzioru. Na pozostałym odcinku do mostu drogowego na trasie Czechowice Dziedzice - Bestwina - przynęty sztuczne.

Pozostałe zasady wędkowania określono w wykazie wód krainy pstrąga i lipienia na lata 2012-2014.

VIII.  Ustanawia się obręby ochronne (zgodnie z Rozporządzeniem Nr 39/5 Wojewody

Małopolskiego z dn. 19.08.2005r.)   w obwodzie rybackim rzeki Wisła nr 1 na odcinku rzeki Wisła:

- od stopnia wodnego Dwory do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na prawym i lewym brzegu rzeki , 200 m poniżej rzeki,

- od stopnia wodnego Smolice do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na prawym i lewym brzegu rzeki, 200 m poniżej rzeki. - ulega wykreśleniu

         

IX.   Tworzy się strefy ochronne całkowicie wyłączone z amatorskiego połowu ryb:

- na zbiorniku  Chechło-Nakło nr 010 strefę obejmującą wyspę oraz    zatokę w  zachodniej części zbiornika,

- na zbiorniku Pniowiec nr 612   strefę obejmującą w całości zbiorniki boczne, z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich,

- na terenie rozlewisk wód zb. Gzel nr 613 wraz z potokiem Gzelskim na odcinku od jazu służącego do poboru wody na stawy do przepustu drogowego  na ul. Gzelskiej w Rybniku

- na zbiorniku Paprocany nr 013 strefę obejmującą usytuowany w zachodniej części zbiornik dopływ tzw. Czarna Gostyń, cofkę zbiornika oraz wyspę,

- na zbiorniku Paruszowiec nr 608  - wyspę.

  Przypominamy, że na wyznaczonych strefach tarlisk na zbiornikach i rzekach, 

  obowiązuje zakaz wędkowania.

 

X.  Na podstawie porozumienia z VŬS ČRS Ostrawa, na odcinkach granicznych rzek:

       Olza, Odra i Piotrówka, obowiązuje następujący regulamin połowu ryb:

        1) Wymiary ochronne ryb:

-         szczupak, sandacz, łosoś, amur, węgorz do 50 cm, 

-         sterlet-czeczuga, świnka, miętus do 30 cm,

-         karp do 40 cm,

-         kleń do 25 cm

      2)  Okresy ochronne ryb:

-         pstrąg potokowy - 01.09. ÷ 15.04.,

-         lipień - 01.12. ÷ 15.06.,

-         głowacica - 01.01. ÷    30.09.,

-         brzana, certa - 01.01. ÷ 30.06.,

-         miętus - 01.12. ÷ 15.03.,

-         węgorz 15.06. ÷ 15.07 i  01.09. ÷ 30.11.,

-         jaź, kleń - 16.03. ÷ 15.06.

3)      Limity ilościowe ryb złowionych i zabranych łącznie w ciągu doby:

-         szczupak, sandacz, boleń, karp, brzana, węgorz    - 2 szt.,

-         pstrąg potokowy, tęczowy, źródlany, lipień  - 3 szt.,

-         świnka, certa  -  5 szt. ( max. 7 kg).,

-         lin, -  4 szt.,

-         kleń  -  10 szt.  (max. 7 kg).,

-         pozostałe gatunki  - 5 kg.

4)      Po złowieniu limitu  dobowego następujących gatunków ryb: sum, szczupak,  

      sandacz, boleń i karp wędkarz jest zobowiązany zakończyć wędkowanie.

 

W pozostałych sprawach obowiązują przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego.

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.