Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW

Zmiany regulaminowe obowiązujące w 2012 roku

Przepisy PZW | 2012-01-06 | Publikujący: Koło PZW nr 102 Żory

Zmiany regulaminowe obowiązujące w 2012 roku:

  I.   Na wodach Okręgu Katowice obowiązuje:

                                                                                                                                          roczny limit połowu ryb w ilości 35 szt. łącznie dla następujących

    gatunków ryb: karp, lin, węgorz, szczupak, sandacz, pstrąg potokowy.

·         wymiar ochronny: szczupak, sandacz - 50 cm,

 • dobowy limit: szczupak, sandacz - 2 szt. łącznie,
 • zakaz podmiany ryb złowionych i przetrzymywanych w siatkach,

 

II.               Na wodach nizinnych Okręgu Katowice dopuszcza się wędkowanie ze

          środków pływających na zbiornikach:

     Pogoria I nr 001,  Pogoria III nr 002,  Przeczyce nr 004,  Łąka nr 005,

       Dzierżno nr 006, Dziećkowice nr 009, Chechło-Nakło nr 010,

       Chechło k/Chrzanowa nr 012, Morawa  nr 303,  Nieboczowy nr 601,   

       Brzezie   nr 642, Odra I, III w polderze nr 007, Buków I , II nr  008, Roszków

       Bobrowy nr 607, Roszków nr 627,

 

III.  Na wodach nizinnych Okręgu Katowice dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających znajdujących się wyłącznie na rybaczówkach przy zbiornikach:

        Pławniowice nr 003, Paprocany nr 013,  Kozłowa Góra nr 014.

 

IV.  Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na zbiornikach:

 

 • Pogoria III nr 002 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,
 • Przeczyce nr 004 - okres ochronny szczupaka i sandacza od 01.01. do

           31.05., zakaz spinningowania w okresie od 01.01. do 31.05, zakaz połowu

           na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05.,

           całkowity zakaz wędkowania z wyspy, zakaz połowu na tzw. „koguta"

           uzbrojonego w hak o więcej niż jednym ostrzu. 

 • Buków I , II nr 008 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,
 • Chechło Nakło nr 010 - obowiązuje zakaz wywożenia zanęt i przynęt w okresie od 01.06.-31.08.
 • Sosina nr 011 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,
 • Chechło k/Chrzanowa nr 012 - w okresie od 01.06. do 30.09. ograniczenie stosowania zanęty w ilości do 2 kg na 1 wędkarza na 1 dzień wędkowania,
 • Paprocany nr 013 - obowiązuje: - zakaz zabierania karpi powyżej 65 cm, - zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części od 01.01 do 30.04, - wymiar ochronny: okoń do 20 cm, sandacz do 50 cm oraz powyżej 85 cm, szczupak do 50 cm oraz powyżej 90 cm, sum do 70 cm oraz od 150 ÷ 190 cm,
 • Paprocany nr 013 i Dziećkowice nr 009 - obowiązuje regulamin łowiska ustanowiony przez właściciela wody.
 • Kozłowa Góra nr 014 - okres ochronny szczupaka i sandacza od 01.01.

          do 31.05. zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie od

          01.01. do 31.05., zakaz połowu na tzw. „koguta" uzbrojonego w hak 

         o więcej niż jednym ostrzu. 

 • Zbiornik Wolbromski nr 206 - okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05.,

          

 • Gliniok nr 301 - zakaz wędkowania na odcinku linii brzegowej tzw. "krótki cypel" od dnia 01.10. do dnia 31.12.,
 • Przystań nr 404 - zakaz wędkowania w porze nocnej, zakaz spinningowania z brzegu, wędkowanie od świtu do godz.11ºº w niedziele i święta, łowienie ryb tylko z wyznaczonych miejsc oznaczonych cyfrą „O" z wyłączeniem brzegu stawu od strony Stadionu Śląskiego.
 • Starganiec nr 424, Kasia nr 514, Skała nr 534 - dobowy limit karpia

           - 2 szt., limit dobowy karasia - 5 kg,   

 • Pacwowe I nr 513 i Pacwowe II nr 516 - wymiar ochronny lina do 30 cm
 • Paruszowiec nr 608 - dzienny limit leszcza - 5 szt.
 • Gzel nr 613 - wyłączony z wędkowania odcinek brzegu od strony ulicy Gzelskiej,
 • Sudół nr 619, Brzezie nr 642, Studzienna nr 655 - zakaz połowu ryb drapieżnych po jesiennym zarybieniu od 15.10. do 31.12., wymiar ochronny karpia do 30 cm i od 65 cm,
 • Szachta nr 641 -limit dobowy karpia - 2 szt., leszcza - 3 szt., karasia - 10 szt.,
 • Dzierżno Duże nr 713 -obowiązuje wymiar ochronny dla karpia do 30 cm i powyżej 65 cm
 • Bezchlebie nr 715, wymiar ochronny dla karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,
 • Stawy Halemba nr 717- wymiar ochronny lina i jazia do 30 cm oraz limit dobowy jazia 3 szt.,
 • Wojskowy nr 719, Powstańców Śl. nr 720, Stawy Makoszowskie nr 723, Park Świerczewski nr 725, Strzelnica nr 726, Bocianie Gniazdo nr 734, Płyty nr 735, Słup nr 742 - dobowy limit jazia - 3 szt., wymiar ochronny karpia do 30 cm i od 65 cm, lina do 30 cm, leszcza do 35 cm

 

 V. Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na rzekach nizinnych:

 • rzeka Wisła nr 029 z kanałem Dwory i dopływami nie wymienionymi w wykazie - limit połowu leszcza - 10 szt./ dobę,
 • rzeka Wisła nr 030 - ustanawia się strefę ochronną całkowicie wyłączoną z amatorskiego połowu ryb w okresie od 1 stycznia do 31 marca na odcinku 100 m w górę oraz 200 m w dół od ujścia rz. Iłownicy (lewy i prawy brzeg rzeki).
 • rzeka Pszczynka nr 031 od mostu drogowego DK nr 933 w m. Brzeźce do mostu drogowego przy ujściu rzeki Pszczynki do zbiornika, na drodze Brzeźce - Wisła Wielka wprowadza się zakaz połowu ryb na przynęty sztuczne,
 • rzeka Odra nr 033 wraz z Kanałem Ulgi w Raciborzu oraz dopływami z wyłączeniem rzeki Psiny - limit dobowy połowu leszcza - 10 szt.,
 • rzeka Odra nr 033 wraz z Kanałem Ulgi w Raciborzu oraz dopływami z wyłączeniem rzeki Psiny - w miejscowości Kędzierzyn Koźle-Rogi, od mostu drogowego drogi nr 408 do ujścia Kanału Gliwickiego, wyłącza się z wędkowania w soboty i niedziele od 01.04. do 30.09. lewy brzeg rzeki, patrząc z nurtem rzeki (za wyjątkiem zorganizowanych i uzgodnionych z użytkownikiem, zawodów wędkarskich).
 • rzeka Iłownica nr 045 - ustanawia się strefę ochronną całkowicie wyłączoną z amatorskiego połowu ryb w okresie od 1 stycznia do 31 marca na odcinku od spustu z oczyszczalni ścieków do ujścia do rz. Wisły.

    

 VI.  Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na wodach górskich:

-  Biała Przemsza nr 023  -  wymiar ochronny pstrąga potokowego do 30cm

        oraz zakaz  spinningowania od  01.09. do 31.01.

        Limit dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt..

 

Wprowadza się zakaz zabierania złowionych ryb oraz posiadania wcześniej złowionych ryb przy sobie na odcinku od jazu Elektrowni Wodnej w Okradzionowie przy ul. Białej Przemszy  do byłego mostu kolejowego w Sławkowie obecnie ścieżki rowerowej.

Ustanawia się strefę ochronną na której obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na odcinku 100 m w górę i 150 m w dół od ujścia strumieni komora 1 i 2 położonych w Sławkowie  przy ul. Olkuskiej.

 

            -  Sztoła nr 024  - zakaz spinningowania  od 01.09. do 31.01. Limit

                dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt. Wymiar ochronny pstrąga

                potokowego 30 cm. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.01.

            

Ustanawia się strefę ochronną na której obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na odcinku od ogrodzenia przepompowni ( ujęcie wody) w Ryszce do ujścia do rz. Białej Przemszy.

 

Kanał Kopalni Piasku Szczakowa nr 026  - wymiar ochronny pstrąga

   potokowego do  30 cm oraz zakaz  spinningowania od   01.09.  do 31.01

   Limit dzienny połowu    pstrąga potokowego 2 szt.

- Drama nr 041 - limit dzienny połowu pstrąga potokowego 1 szt.

   Całkowity zakaz wędkowania od 01.09 do 30.01.

    Pozostałe zasady wędkowania określono w wykazie wód krainy pstrąga

    i lipienia na lata 2012-2014.

              

 VII.  Ustanawia się obręby ochronne (zgodnie z Rozporządzeniem Nr 39/5 Wojewody Małopolskiego z dn. 19.08.2005r.)  w obwodzie rybackim rzeki Wisła nr 1 na odcinku rzeki Wisła:

               

               - od stopnia wodnego Dwory do linii prostej przechodzącej przez punkty

                  położone na prawym i lewym brzegu rzeki , 200 m poniżej rzeki,     

               - od stopnia wodnego Smolice do linii prostej przechodzącej przez punkty

                  położone na prawym i lewym brzegu rzeki, 200 m poniżej rzeki.        

 

VIII.   Tworzy się strefy ochronne całkowicie wyłączone z amatorskiego połowu ryb:

        - na zbiorniku  Chechło-Nakło nr 010 strefę obejmującą wyspę oraz zatokę

          w zachodniej części zbiornika,             

        - na zbiorniku Pniowiec nr 612   strefę obejmującą w całości zbiorniki

          boczne, z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich,

        - na zbiorniku Paprocany nr 013 strefę obejmującą usytuowany w zachodniej

          części zbiornik dopływ tzw. Czarna Gostyń, cofkę zbiornika oraz wyspę,

         - na zbiorniku Paruszowiec nr 608  - wyspę.

 

  Przypominamy, że na wyznaczonych strefach tarlisk na zbiornikach

   i rzekach, obowiązuje zakaz wędkowania.  

IX.  Na podstawie porozumienia z VŬS ČRS Ostrawa, na odcinkach granicznych rzek: Olza, Odra i Piotrówka, obowiązuje następujący regulamin połowu ryb:

 

      1) Wymiary ochronne ryb:

 • - szczupak, sandacz, łosoś, Amur, węgorz do 50 cm,
 • - sterlet-czeczuga, świnka, miętus do 30 cm,
 • - karp do 40 cm,
 • - kleń do 25 cm

      2)  Okresy ochronne ryb:

 • - pstrąg potokowy - 01.09. ÷ 15.04.,
 • - lipień - 01.12. ÷ 15.06.,
 • - głowacica - 01.01. ÷ 30.09.,
 • - brzana, certa - 01.01. ÷ 30.06.,
 • - miętus - 01.12. ÷ 15.03.,
 • - węgorz 15.06. ÷ 15.07 i 01.09. ÷ 30.11.,
 • - jaź, kleń - 16.03. ÷ 15.06.

     3)  Limity ilościowe ryb złowionych i zabranych w ciągu doby:

 • - szczupak, sandacz, boleń, karp, brzana, węgorz - 2 szt.,
 • - pstrąg potokowy, tęczowy, źródlany, lipień - 3 szt.,
 • - świnka, certa - 5 szt. ( max. 7 kg).,
 • - lin, - 4 szt.,
 • - kleń - 10 szt. (max. 7 kg).,
 • - pozostałe gatunki - 5 kg.

    4)  Po złowieniu limitu  dobowego następujących gatunków ryb:

         sum, szczupak,  sandacz, boleń i karp

         wędkarz jest zobowiązany zakończyć wędkowanie.

    

 W pozostałych sprawach obowiązują przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu  Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

 

 

W przypadku nie stosowania  się do warunków połowu ryb

zastrzega się  prawo do  zatrzymania zezwolenia na amatorski połów ryb wędką i rejestru przez osoby  uprawnione ustawowo do kontroli 

i skierowania sprawy do właściwego sądu.

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

jaką metodą najczęściej łowisz ?
spławikową
gruntową
spinningową
muchową
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin