Koło PZW nr 102 Żory
http://www.zory.pzw.org.pl

Aktualności

Informacja odnośnie Zebrań Sprawozdawczo Wyborczych

Aktualności | 2020-10-18 | Publikujący: Koło PZW nr 102 Żory

 

Uchwała nr  262/IX/2020

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 19 września 2020 r.

 

 

w sprawie: zwołania XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego oraz określenia terminów prac przygotowawczych

 

 

 

Na podstawie § 23 i 25 oraz § 30 pkt 3, Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. w związku
z art.10 pkt 1b, 1c, 1e i 1f ustawy Prawo o stowarzyszeniach - Ustawa z dnia 7.04.1989 Dz.U
z 2019 poz.713 i z 2020 poz.695, w związku z zaistniałymi nadzwyczajnymi okolicznościami, na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374)

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:

 

 

§ 1

 

Upoważnia Prezydium Zarządu Głównego PZW do zwołania XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW oraz określenia terminów prac przygotowawczych do XXXII KZD PZW,
tj.  odbycia okręgowych zjazdów delegatów PZW oraz walnych zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych kół PZW.

 

§ 2

 

Zwołanie XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego oraz określenie terminów prac przygotowawczych do XXXII KZD PZW uzależnione będą od sytuacji pandemicznej w Polsce.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Sekretarz ZG PZW                                                                      Prezes ZG PZW

 

 

    Beata Olejarz                                                                             Teodor Rudnik

 

Ważne!

Na podst. § 1 w/w uchwały informuję, że ostateczne określenie terminów walnych zgromadzeń kół należy ustalić dopiero po podjęciu uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZW w przedmiocie określenia terminów: Krajowego Zjazdu Delegatów, Okręgowego Zjazdu Delegatów oraz walnych zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych kół.

 

                                                                         Prezes ZO Katowice

                                                                           Mirosław Iwański